Co je to JAZYKOVÝ KOUČINK?

Pojem „KOUČINK“ má bohužel v České republice povětšinou špatnou pověst. Nevím přesně proč, ale i já jsem dřív na někoho, kdo si říká „kouč“, pohlížela velmi nedůvěřivě a řekla bych, že i pohrdavě.

Přitom, když jsem se sama začala tímto tématem zabývat do hloubky, zažila si koučink na vlastní kůži a poté prošla tréninkem a certifikací u ELC (Efficient Language Coaching), kdy součástí programu je i akreditace u ICF (International Coaching Federation), věděla jsem, že tímto směrem se chci do budoucna ubírat.

Že koučink je má srdeční záležitost. Že mi dává smysl pracovat s klienty při výuce jazyků koučovacím přístupem a využít tak moji empatii a schopnost aktivně naslouchat. Dlouho jsem v životě vnímala svoji vysokou senzitivitu jako přítěž, není úplně lehké se s ní naučit v běžném životě fungovat. Ale ušla jsem kus cesty a teď ji vnímám jako dar.


Jak tedy můžeme slovo „KOUČINK“ definovat?

Wikipedie uvádí, že:

„Koučink je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem.“

Líbí se mi definice koučinku od ICF (International Coaching Federation), která koučink definuje jako:

„Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their potential.“

A současně se na Wikipedii, můžeme dočíst o vyvrácení 5 typických mýtů o koučích:
Pozn: následující text o mýtech je doslovně převzat z české Wikipedie

 • Mýtus#1 Kouči radí lidem.
  Koučování není poradenství. Kouči rozvíjejí potenciál klientů pomocí kladení silných otázek, aktivního naslouchání a přímé komunikace. Rady klientům jsou dokonce jednou z koučovacích chyb. Kouči často mají také roli konzultantů/mentorů – rady však udělují jen v oblastech, ve kterých mají prokazatelnou expertízu a výhradně se souhlasem klienta.

 • Mýtus#2 Koučem se může stát každý.
  Ačkoliv je koučování neregulovaná profese, koučem se nemůže stát každý. Na koučování je především třeba mít vyzrálou a vyrovnanou osobnost. Kouči potřebují absolvovat akreditovaný výcvik metod a dovedností, aby dokázali svoji práci dělat na profesionální úrovni. Koučování se nelze naučit z knih.

 • Mýtus#3 Každý je dnes koučem, koučů už je dnes hodně.
  Počet odborníků v každé profesi je určen poptávkou na trhu, stejně tak je to i v koučování.

 • Mýtus#4 Já se koučuju sám, kouče nepotřebuji.
  Po praktické stránce nelze dosahovat stejných efektů pomocí sebekoučování, jako pomocí kouče. Do tzv. „slepých míst“ v mysli se člověk sám nedostane. Pomoc druhé osoby má nesrovnatelně účinnější efekt, než snaha o sebekoučování.

 • Mýtus#5 Kouče nepotřebuju, na to abych si popovídal, mám přátele.
  Účelem přátelských konverzací je sdílení příběhů. Účelem koučovacích konverzací je rozvoj potenciálu a dosahování cílů. Jedná se o dvě naprosto odlišné konverzace s jiným záměrem. Ačkoliv vás přátelé vyslechnou, v přátelských konverzacích nedochází k efektivnímu seberozvoji.

A co je to tedy „JAZYKOVÝ KOUČINK“?

Je to v podstatě velmi jednoduché.
Jazykový koučink pracuje s principy koučinku jako takového a používá je v procesu učení cizího jazyka.

K pojmům „KOUČINK“ a „JAZYKOVÝ KOUČINK“ bych ještě ráda uvedla, že přesná definice nebo zcela jednoznačné pojetí neexistuje. Každá země a kultura vnáší do tohoto přístupu trochu svého.

Nicméně existují určité základní principy, které by měl podle mě každý, kdo se jazykovému koučinku věnuje, dodržovat.

Tyto principy bych ráda v tomto článku představila:

DŮVĚRA A EMPATIE

V rámci koučinku je jedním z nejdůležitějších aspektů bezpečné prostředí. S tím přímo souvisí naprosto nehodnotící postoj kouče. V oblasti jazykového koučinku je to i způsob práce s chybou, kdy si kouč s koučovaným předem domluví, jakým způsobem chce být koučovaný opravovaný a kouč zde naplno využívá své empatie.

ROZHOVOR

Základem každého koučinku je rozhovor. Kouč si povídá s koučovaným a vhodnými otázkami navede koučovaného k vyřešení jeho aktuálního problému. Kouč je toho názoru, že koučovaný má všechny odpovědi uvnitř sebe a že je jediné, co je potřeba, je vhodnými otázkami pomoct koučovanému přijít si na svá vlastní řešení a objevit tak vlastní potenciál.

AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ

Kouč aktivně naslouchá koučovanému a na základě jeho potřeb se domluví obsah sezení. Rozhovory se týkají konkrétních situací ze života koučovaného, využije se jeho zájmů a životního stylu pro zjednodušení procesu učení. Nepracuje se s učebnicemi ani univerzálními přípravami jako při klasické jazykové výuce. Kouč reaguje na to, co koučovaný říká. Což může být pro spoustu lidí situace, kterou v životě nikdy nezažili a u učení jazyků už vůbec ne. Je to opravdu jen a jen o VÁS.

VNITŘNÍ MOTIVACE

Kouč i koučovaný mají stále na paměti „proč“ se koučovaný chce jazyk naučit. A toto proč se využívá jako motor pro vytrvání a energii do dalšího učení. V rámci rozhovorů se jde s motivací více do hloubky, rozvíjí se nejen racionální, ale i emoční důvody pro učení se daného jazyka. Hledá se vnitřní zapálení, nechají se vyplout na povrch touhy a sny.

JASNĚ DANÝ PLÁN

Podstatou koučinku je stanovit si konkrétní cíl a postup, kterým se koučovaný dobere k cíli. Koučink má jasně stanovený časový rámec. Tím se vytvoří i určitý tlak na koučovaného makat a plnit, co si sám stanovil. Není to, jako když roky chodíte na kurzy angličtiny a když se vás někdo zeptá, jak jste na tom, tak řeknete, že vlastně nic moc neumíte. Navíc kouč vám pomůže soustředit se na určitou oblast jazyka (ať už gramatickou nebo tématickou), která vás aktuálně nejvíc pálí. Té se věnujete do hloubky. A potom stanovíte novou.

PODPORA SEBEVĚDOMÍ

Kouč je váš parťák, ne učitel, a je tam pro vás, aby vás podržel, povzbudil, pomohl vám namotivovat se. Současně také proto, aby vám dal konstruktivní zpětnou vazbu a vyzdvihl každý pokrok. A zároveň i vysvětlil, proč se v určité oblasti často chybuje, nebo odkud pramení jazykové těžkosti. Pracuje s přirovnáním k mateřskému jazyku, protože tak náš mozek lépe chápe souvislosti. Kouč je prostě taková „roztleskávačka“, na každé sezení se budete těšit!

POZORNOST NA TO JAK SE UČIT

Kouč tu není v pozici nad vámi, aby vám předával své znalosti a vědomosti. Místo toho vás naučí, jak se učit. Neexistuje totiž jedna BEST metoda, která by vyhovovala každému. To vám potvrdí každý polyglot. Vyzkoušíte si různé techniky a metody učení a sami se rozhodnete, která vám vyhovuje, na kterou se těšíte a která vám naopak způsobuje bolení břicha.

KONTROLA NAD PROCESEM UČENÍ V RUKOU KOUČOVANÉHO

V tomto principu je pro spoustu lidí ten nejpodstatnější rozdíl ve srovnání s klasickou výukou jazyků. Lektor/učitel jazyka má vymyšlený obsah kurzu nebo lekcí a jede se podle jeho plánu. Vy se zapíšete třeba na kurz pro úroveň A2 zaměřený na cestování. To je v podstatě jediná vaše volba. Pak už jen plníte zadané úkoly a učíte se to, co lektor připravil.  U koučinku to funguje úplně jinak. Koučovaný určuje, co se bude na sezeních dít. Využije se k tomu všech principů zmíněných výše.

VYHODNOCOVÁNÍ POKROKU

V procesu koučování se neustálé mapuje, kde se aktuálně nacházíme. Tím, že má koučink jasně daný cíl a časový rámec, dochází k tomu, že koučovaný vidí a vnímá svůj pokrok v určité oblasti velmi zřetelně. Navíc i během celého období koučinku se vyhodnocuje, co se daří a jak to jde. Kde je potřeba pomoc a kde už se koučovaný cítí jistý. Jasně viditelný pokrok pomáhá udržet motivaci a chuť pokračovat.

EMOCE VERSUS ZNALOSTI

U koučinku jsou na prvním místě emoce, kouč vám pomůže nastavit úplně jiný mindset pro učení jazyka. Nepůjde tolik o to, kolik se toho naučíte, ale jak se u toho budete cítit. Kouč vám také pomůže vyvrátit zažité mýty typu „nemám na jazyky talent“ nebo „v mém věku už se jazyk nenaučím“. Uvědomíte si, proč se v určité situaci cítíte zablokovaní a rovnou si najdete řešení, jak z toho ven. A díky tomu se potom sami naučíte konkrétní znalosti sami mnohem rychleji, efektivněji, snadněji a s větší lehkostí a radostí.


Je jazykový koučink pro každého? Ano i ne. Jestli máte pocit, že se roky učíte jazyk bez viditelných výsledků a rádi byste vyzkoušeli zcela jiný přístup, který reflektuje fakt, že žijeme v moderní době 21. století, pak je možná koučink pro vás. Ale nejdřív si odpovězte na tyto otázky:

 • Máte na učení jazyka čas? Jste ochotní vzdát se určitých aktivit ve prospěch učení jazyka? A stanovit si jazyk jako prioritu? Uvědomujete si, že za jednu hodinovou lekci týdně s lektorem není možné posunout vaše znalosti na vyšší úroveň?
 • Věříte tomu, že je možné se cizí jazyk naučit, když člověk opravdu chce? Jste si plně vědomi toho, že vše máte ve svých rukou a vnější okolnosti nejsou to, co vám brání v úspěchu?

Jestli jste na všechny otázky odpověděli ANO, tak je dost možná jazykový koučink pro vás ta pravá volba.

A jestli vás tento moderní a efektivní způsob učení jazyka zaujal a máte chuť pracovat na vaší angličtině, napište mi pro nezávaznou konzultaci zdarma – přes tento formulář


Jste jazykový lektor a rádi byste začali zapojovat principy jazykového koučinku do vaší spolupráce se studenty? Domluvte si se mnou konzultaci. Více info zde.

Jako lektorka angličtiny a certifikovaná jazyková koučka pomáhám druhým objevit jejich vlastní cestu k jazykům. Co to znamená? To znamená, že jdeme zevnitř ven. Nejdříve se podíváme dovnitř sebe, jací jsme, jaké máme předpoklady k učení a jaký aktuálně žijeme životní styl a teprve potom se podívám kolem sebe, co za způsoby a metody učení se nabízí. Jsem autorkou praktického průvodce Navigace k objevení vlastní cesty k jazykům, motivačního manuálu Jak zatočit s pocitem „Já se ten jazyk nikdy nenaučím" a online kurzů Jazykový restart a Jak se učit slovíčka. Můj příběh si přečtěte zde >>