Kurzy Angličtiny
pro náctileté

 

v Miroslavi (okr. Znojmo)

5. - 9. třída ZŠ + SŠ

Zkušené a nadšené lektorky vaše děti rozmluví nebo připraví na Cambridge zkoušky.   


Proč jsme pro vaše děti nejlepší volba?

 • Lektorky mají bohaté zkušenosti s nejrůznějším typem výuky u dětí a teenagerů.
 • Jsou top profíci - vysokoškolsky vzdělané, jejich angličtina je na vysoké úrovni, mají za sebou pobyty v anglicky mluvících zemích.
 • Jsme tým nadšenců do jazyků, stále se vzděláváme a do každé lekce vkládáme nejen veškeré znalosti a zkušenosti, ale také naše ♥.

Jak popisují rodiče, co si z kurzů jejich dítě odnáší?

odpovědi z formuláře na zpětnou vazbu 6/2023 a 6/2024  

Jaké jsou možnosti skupinových kurzů v Miroslavi? 

Kurz pro děti 5. -9. třída ZŠ
 • lektorka Antonie Štefková
 • max 4 děti ve skupince
 • maximální důraz na rozmluvení se
 • žádné učebnice
 • pro děti, které angličtina baví a chtějí víc než mají ve škole
 • zlepší si komunikaci, výslovnost i základy gramatiky
 • děti spolurozhodují o obsahu lekcí

Kurz pro děti ze středních škol

 • lektorka Antonie Štefková
 • max 4 děti ve skupince
 • maximální důraz na rozmluvení se
 • žádné učebnice
 • pro děti, které angličtina baví a chtějí víc než mají ve škole
 • zlepší si komunikaci, výslovnost i základy gramatiky
 • děti spolurozhodují o obsahu lekcí

Příprava na Cambridge zkoušky

 • lektorka Martina Ambrozová
 • 2 - 4 děti ve skupince
 • pro ZŠ i SŠ
 • možnosti přípravy na zkoušky: A2 Key, B1 Preliminary, B2 First
 • procvičování všech částí zkoušky
 • strategie k úspěšnému složení zkoušky
 • cvičné testy
 • praktické informace, lektorka je ústní zkoušející při těchto zkouškách nanečisto

Termíny, ceník a přihlášky na kurzy

PROČ SKLÁDAT ZKOUŠKY CAMBRIDGE?

Zkoušky Cambridge English jsou nejuznávanější jazykové zkoušky na světě. Absolvováním této zkoušky si zvyšujete šance na přijetí na střední a vysoké školy v ČR i v zahraničí a zároveň máte jasný a měřitelný cíl na Vaší cestě k jazykovým dovednostem, neboť tyto certifikáty mají platnost na celý život. Více se o uznávání těchto certifikátů můžete dozvědět zde

Pohled rodičů - zpětná vazba

odpovědi z formuláře na zpětnou vazbu 6/2023  a 6/2024

Kdo bude vaše děti světem angličtiny provázet?

Mgr. Antonie Štefková

lektorka angličtiny
Vystudovala jsem jazykovou aprobaci angličtina – ruština. Stát se učitelkou bylo mým snem od dětství, ale až v pedagogické praxi jsem si plně uvědomila, jak náročná je cesta někoho něco naučit. Náročná, ale současně nesmírně zajímavá a podnětná. Metodika výuky jazyků se stala mým koníčkem.

Aby byla má výuka stále lepší, absolvovala jsem spoustu seminářů s rodilými mluvčími. Nesmírně mě obohatily novými metodami práce a ukázaly cestu, jak jazykem obohatit i své žáky a studenty.

Mnohokrát jsme spolu se studenty vyjížděli do různých částí Anglie, abychom uplatnili své jazykové schopnosti v reálném prostředí a načerpali novou motivaci k další výuce jazyků. Velkým přínosem mi byly zahraniční pobyty s dalšími učiteli jazyků z mnoha evropských zemí, na které se mi podařilo získat granty. Absolvovala jsem je na univerzitách v Anglii, Wallesu, Skotsku a Irsku.

Během mé mnohaleté praxe s mladými lidmi (ZŠ Miroslav, Gymnázium Moravský Krumlov, Jazyková škola Alrete) mě vždy nejvíc bavila pestrost výuky a aktivizace studentů. A baví mě stále.

Mgr. Martina Ambrozová

lektorka angličtiny
Anglický jazyk je mojí vášní už od útlých školních let, kdy můj zájem ještě více podpořili moji inspirativní vyučující, což považuji za důležité na jakékoliv cestě za poznáním. Díky hudebnímu sluchu, který hraje při učení se jazyků svoji roli, jsem si dokázala osvojit britský přízvuk, který dělá moje hodiny zajímavější a motivující. Mimo jiné také dokazuje, že je možné naučit se jazyk v autentické podobě i bez toho, aniž by člověk v dané zemi dlouhodobě pobýval.

Proto se dnes i já snažím svoje studenty inspirovat k tomu, aby jazyk vnímali jako životní styl - jazyk se neučí, jazyk se musí ,žít'.

Během školních let jsem absolvovala studijní pobyty ve Velké Británii a v Holandsku a následně pokračovala ve studiu angličtiny na vysoké škole v ČR, ve Finsku a v Rakousku. Absolvovala jsem Cambridgské zkoušky z angličtiny na úrovni B2,C1 a C2, které se staly mým primárním pracovním zaměřením. Během svého šestiletého pobytu ve Vídni jsem absolvovala i zkoušku ÖSD z německého jazyka na úrovni C1.

Dnes působím jako manažerka, lektorka, zkoušející a supervize u Cambridgských zkoušek a mým cílem je pomáhat studentům stát se relevantními a sebevědomými účastníky konverzace na mezinárodní půdě.

Ing. Lenka Málková

majitelka jazykového studia
certifikovaná jazyková koučka a lektorka angličtiny pro dospělé
V oblasti jazykového vzdělávání se pohybuji už víc než 10 let. Mým darem je empatie, umím lidem naslouchat a zajistit bezpečné a příjemné prostředí.

Vždy mě fascinovalo vymýšlet vlastní postupy při učení cizích jazyků, využívat různé zdánlivě jednoduché postupy a nástroje a ze všeho nejvíc vnímat, kdo vlastně sedí přede mnou a jaké má potřeby. Proto je můj přístup vždy laděný klientovi na míru - podle toho, jaký je a jaký má životní styl. Společně pak hledáme způsoby, jak se obklopovat angličtinou přirozeně i mimo lekce.

Angličtinu jsem začala učit "intuitivně" bez učebnic a vyhledávala inspiraci a školení na témata rozvoje potenciálu jazykových studentů. Když jsem potom v roce 2019 narazila na pojem jazykový koučink, bylo mi hned jasné, že konečně mám pro své nastavení a přístup i pojmenování a konkrétní metodické školy, ze kterých můžu čerpat. Absolvovala jsem trénink a certifikaci pro metodu neurolanguage coaching ®, která je akreditovaná u ICF (International Coaching Federation) a dovednosti v něm získané mi umožňují ještě lépe pomoct klientům naplno využít jejich vlastní potenciál a vycházet při tom z nejnovějších poznatků vědy o fungování lidského mozku.

Celý život jsem se sama učila cizí jazyky a stále se je učím. Angličtinu se mi podařilo ovládnout, z němčiny mám státnice a pustila jsem do jejího oprašování a nyní jsem na cestě k poznání španělštiny a chápu tedy, čím si člověk během cesty učení jazyků prochází.

Zpětné vazby od mých klientů a jejich pokrok a vytrvání ve výuce mě pak ženou dál a pomáhají mi v přesvědčení, že toto je ta správná cesta.

(pro více info o mě a vzdělání klikněte na fotku nebo na jméno)